IliePavel - page 2-3

Editor: Sorina Jecza-Ianovici / Fundatia Interart TRIADE
Redactor: Eugen Dorcescu
Corector: Rodica Szokol
Layout&prepress: Camil Mihăescu
Tipar:CLIPART, România,400692 Cluj Napoca, str.Baladei nr.35, tel.+40-(0)264 599929.
©Fundaţia Interart TRIADE – România, 300774 Timişoara, Calea Martirilor nr.51/45,
tel.+40-(0)256 482056; e-mail:
,
Toate drepturile asupra prezentei ediţii sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială,
pe orice suport, fără acordul scris al editurii, este interzisă.
Pavel Ilie / documentare, selecţia mat. iconografic: George
Lecca ; îngr. ed.: Sorina Jecza-Ianovici. - Timişoara :
Editura Fundaţiei Interart Triade, 2009
ISBN 978-606-8040-04-2
I. Lecca, George (ed.)
II. Jecza-Ianovici, Sorina (ed.)
75(498)(084)
Fundaţia Interart TRIADE
Timişoara 2009
Pavel ILIE
Construcţii lirice
Concepţie și documentare: George Lecca
Îngrijirea ediţiei: Sorina Jecza-Ianovici
1 4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,...
Powered by FlippingBook