Jecza-Peter - page 36-37

196
197
MONOGRAFII
MONOGRAPHS
IOVAN Ioan, 2000
Jecza. Ieşirea din cub
,Timişoara: Hestia
SZEKERNYÉS János, 1981
Jecza Péter. Kriterion Galéria
, Bucureşti: Kriterion
(lb. maghiară în original)
SZEKERNYÉS János, 2003
Jecza Péter,
Tg.Mureş: Mentor
LUCRĂRI CU CARACTER GENERAL
GENERAL BOOKS
BARBOSA Octavian, 1976
Dicţionarul artiştilor români contemporani
, Bucureşti:
Meridiane
CEBUC Alexandru, FLOREAVasile, LĂPTOIU Negroiţă, 1998
Enciclopedia artiştilor români contemporani
, vol. II,
Bucureşti:Arc 2000
IANOVICI-JECZA Sorina, 2006
Semiotica sculpturii. Un punct de vedere
,Teză de
doctorat, Timişoara: Facultatea de Arte Plastice, Universitatea
deVest (manuscris)
JECZA Peter, 2004,
Sculptura secolului XX. De la celest la teluric
,Teză de
doctorat,Timişoara: Facultatea de Arte Plastice, Universitatea
deVest (manuscris)
IOVAN Ioan 2003
Dicţionar al artiştilor contemporani din Banat
,
Timişoara: Brumar
PRUT Constantin, 2002
Dicţionar de artă modernă şi contemporană
, Bucureşti:
Univers enciclopedic
Erdélyi Magyar Ki Kicsoda 2000
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Scripta Kiadó
Közös Kiadványa
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
, II G – Ke, 1991
Bukarest: Kriterion Könyvkiadó
Who’s who in International Art. International
Biographical Art Dictionary
, 1987/1988, ş.u., Lausanne
VOLUME
BOOKS
BANNER Zoltán, 1981
Gondolatok a képzőművészetről
, în
A romániai
magyar nemzetiség
, Bukarest: Kriterion
BANNER Zoltán, 1990
Erdélyi magyar művészet a XX. században
, Budapest:
Képzoművészeti Kiadó
CSEKE Peter, 1976
Jecza Péter, Zenélő kútja
, în
Emberarcok
. Beke György,
Cseke Péter, Marosi Barna riportkönyve, Bukarest: Kriterion
DEAC Mircea, 1976
Afirmări
,Timişoara: Facla
FLOREAVasile, 1982
Arta românească modernă şi contemporană
, Bucureşti:
Meridiane
GRIGORESCU Dan, 1991
Idee şi sensibilitate. Direcţii şi tendinţe în arta
românească contemporană
, Bucureşti: Meridiane
GROZDEA Mircea, 1984
Sculptori români contemporani
, Bucureşti: Meridiane
IRIMIE Cornel, DUMITRESCU Florentina, PALEOLOG Andrei,
1975
Arta lemnului la români
, Bucureşti: Meridiane
JAKOBOVITS Miklos 1984
Képzőművészeti írások
. Szerkesztette Kántor Lajos,
Bucureşti: Kriterion
JUTEA-BĂDESCU Marie-Jeanne, 1998
Însemne dintr-o galerie
,Timişoara: Hestia
LĂPTOIU Negoiţă, 1992
Plasticieni timişoreni
, Bucureşti:Artemis
PODLIPNY-HEHN,Annemarie, 1998
Werke aller Zeiten
, Bukarest: Kriterion
ŢUCĂ Florian, UCRAIN Constantin, 1978
Locuri şi monumente paşoptiste
, Bucureşti: Editura
Sport-Turism
ŢUCĂ Florian, COCIU Mircea, 1983
Monumentele anilor de luptă şi jertfe
, Bucureşti: Editura
Militară
CATALOAGE DE ARTĂ
ART CATALOGUES
DRĂGUŢVasile, 1979
50 Contemporary Sculptors/-Sculpteurs
contemporains / zeitgenössische Bildhauer
,
Catalog editat de UAP din România, cu un cuvânt înainte de
Vasile Drăguţ
PRUT Constantin, 1995
Arta românească. Repere contemporane
, cu o
introducere de Constantin Prut, album editat de UAP
PIES Eike, 1997
Grenzenlos. Gruppe RBK-Kunst und Künstler 1946-
1996
Herausgegeben von Eike Pies, Solingen:Verlag E. & U.
Brockhaus
SOHN Iro, 1993
Gruppe RBKWuppertal
,Wuppertal
*** 1984
Zwanzig Jahre Baukunst
, Köln: Baukunst Galerie
*** 1996
Decembrie ’89. Monumentele martirilorTimişoarei
(reeditat 1997, 1998, 1999),Timişoara
CATALOAGE DE EXPOZIŢII
EXHIBITIONS CATALOGUES
JECZA, 1975, prezentare de Franz Johannes Bulhardt,
Timişoara (lb. română şi germană în original). Reproduse 23
de lucrări (alb-negru)
JECZA, 1987,
Bronzuri
, texte de János Szekernyés,
Constantin Prut şi Şerban Foarţă, Milano (lb. engleză în
original). Reproduse 26 de lucrări alb-negru.
JECZA 1991, cu date biografice,Timişoara (lb. engleză).
Reproduse 7 lucrări (color)
JECZA 1994,
100 de forme plastice, 1963-1993
, Milano,
Parole Nuove (lb. română şi engleză în original). Reproduse
100 de lucrări (alb-negru)
JECZA 1998, cu un text de Livius Ciocârlie, (lb. engleză în
original). Reproduse 18 lucrări (color)
JECZA 2000,
Sculptură / Skulpturen. Catalogul
lucrărilor /Werkverzeichnis 1963-2000
, ediţie îngrijită de
Sorina Jecza-Ianovici şi George Lecca, (lb.română şi lb.germană
în original), 1078 ilustraţii alb-negru şi color,Timişoara:
Fundaţia Interart TRIADE.
Peter JECZA,
Sculptură în lemn
,Text introductiv de Adrian
Guţă, Fotografii de Andrei P.Jecza, Editura Fundaţiei Interart
TRIADE,Timişoara, 2006.
Peter JECZA. Dialectica cubului
, 2007, prezentare de
Constantin Prut,Timişoara, Galeria CALINA. Spaţiu de artă
contemporană. Reproduse 21 lucrări (color)
Peter JECZA,
A Road of Faith
, Exegesis: Constantin Prut,
Photos: Andrei Petru Jecza, Editura Fundaţiei Interart TRIADE,
Timişoara, 2007.
FILM,TV,VIDEO
FILMS,TV,VIDEOS
1977 TVR 1:
Peter Jecza
, un film realizat de Mag Péter (în
limba maghiară)
1988 TVR:
Discuţie la o cafea – un interviu cu Peter
Jecza
, realizator: Kocka György (limba maghiară)
1990WDR-De Fernsehen Landesstudio Dortmund:
12
Künstler aus Rumänien
1991 TVR 2:
Jecza
, film realizat de SandaVişan; Camera: Eugen
Ciocan
1992 TVR Timişoara:
Jecza
, film realizat de Gheorghe Sfaiter;
Camera: Mircea Plopeanu; Sunetul:Adrian Ilica
1992 Timişoara:
Five Artists ofTimişoara
, Directed by
Gheorghe Sfaiter; Camera and Editing: Mircea Plopeanu;
Soundtrack:Adrian Ilica; Commentary: Deliu Petroiu, art critic;
English version: Corina Popa
1993 TVT ’89 Timişoara:
Atelierul sculptorului Peter
Jecza
, un film de Ioan I. Ioan (Ioan I. Mureşianu); Imagine:
Victor Popa
1993 TVT ’89 Timişoara:
Spaţiul sculptural al maestrului
Peter Jecza
, Interviu de Ioan I. Ioan (Ioan I. Mureşianu);
Imagine:Victor Popa
1993 TVT ’89 Timişoara:
Despre semnificaţia
basoreliefului Bólyai János
, Realizator: Ioan I. Ioan (Ioan I.
Mureşianu); Imagine:Victor Popa
1994Video-Trans Films Carhaix Bretagne:
Eurosculpture
,
Réalisation: Herve Daguet
1996 Tele Europa Nova Timişoara:
Interviu cu Peter Jecza
,
Realizator: Daniela Bota
1996 Kapos Televizio:
Corpus (1958-1996
),Vaszary Képtár
1998 TVR 2
TRIADE. Casa Jecza
, film realizat de Maria
Magdalena Crişan
1998Westend Film &TV Produktion GmbH (3 SAT-ARTE):
Königsweg
1998 DUNATV:
Jecza
, directed by: Seprödi Kis Attila;
Camera: Xantus Gábor
1998 TVR Timişoara:
Peter Jecza
, un film realizat de
Gheorghe Sfaiţer
1998 TVR Timişoara:
Festivalul TELEVEST
, Realizator:
Gheorghe Sfaiţer
1999 TV ANALOGTimişoara:
Interviu cu Peter Jecza
realizat de Simona Băltăţeanu; Imagine: Iosif Kaluzsik; Montaj:
Mircea Haţegan
2000 TVR Timişoara:
Peter Jecza
, Realizator: Gheorghe
Sfaiţer
2005 ANTENA 1 Bucureşti:
Casa de piatră,
Realizator:
Arpad Zachi
CREAŢII INSPIRATE DIN LUCRĂRILE
LUI PETER JECZA
WORKS INSPIRATED BY
PETER JECZA’S SCULPTURES
BULHARDT Franz Johannes, 1985,
Formen aus Berisstseinstiefen
, Bukarest: Kriterion
MOKKA Hans, 1985,
Innere Landschaft
. Gedichte, Bukarest:Albatros
GEORGESCU Remus, 2004
Triade. Studii simfonice pe teme de Peter Jecza,
primă
audiţie: noiembrie 2004, Filarmonica de Stat Banatul din
Timişoara, dirijor – Remus Georgescu
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
SELECTED BIBLIOGRAPHY
1...,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35
Powered by FlippingBook