Jecza-Peter - page 2-3

2
3
Text autobiografic: Peter Jecza
Selectarea materialului iconografic
şi îngrijirea ediţiei: Sorina Ianovici-Jecza
Traducere în limba engleză: Cristina Tătaru
Fundaţia Interart TRIADE
Timişoara 2008
PETER
JECZA
REGELE
BRONZ
C.
MONO-
GRAFIE
PRUT
1 4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,...
Powered by FlippingBook