Jecza-Peter - page 6-7

6
7
Colecţia „Maeştrii Timişoarei”
Album finanţat în cadrul programului „Maeştrii Timişoarei” de către Consiliul Local Timişoara
şi Fundaţia Intreart Triade.
Editor: Sorina Jecza-Ianovici / Fundaţia Interart TRIADE
Redactor: Eugen Dorcescu
Corectori: Eugen Dorcescu (limba română)
Cristina Tătaru (limba engleză)
Layout & Prepress : Camil Mihăescu
Tipar: CLIPART, România, 400692 Cluj Napoca, str. Baladei nr. 35, tel.+40-(0)264 599929;
©Fundaţia Interart TRIADE – România, 300774 Timişoara, Calea Martirilor nr.51/45, tel.+40-(0)256 482056;
fax +40-(0)256 498670, E-mail:
,
Toate drepturile asupra prezentei ediţii sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială,
pe orice suport, fără acordul scris al editurii, este interzisă.
IONESCU-PRUT, CONSTANTIN
Peter Jecza : regele-bronz / Constantin Prut ; îngrijirea ed.: Sorina Jecza-Ianovici.
- Timişoara : Editura Fundaţiei Interart Triade, 2008
ISBN 978-606-8040-00-4
I. Jecza-Ianovici, Sorina (ed.)
730(498) Jecza,P.
CUPRINS
REGELE BRONZ /
10
KING BRONZE / 11
ÎNĂLŢARE /
28
ASCENSION / 29
AXIS MUNDI /
46
AXIS MUNDI / 47
OGLINDA /
66
MIRROR / 67
LUCRĂRI /
78
WORKS / 78
PETER JECZA -
O BIOGRAFIE /
182
BIOGRAFIE /
192
BIOGRAPHY / 193
BIBLIOGRAFIE /
196
BIBLIOGRAPHY / 196
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,...
Powered by FlippingBook