Lidia-Ciolac - page 4-5

4
5
CUPRINS
LIDIA CIOLAC: METAMORFOZELE
ALEATORII ALE DESENULUI
/
7
REPRODUCERI /
18
CONSIDERAȚII CRITICE /
120
CONVORBIRI CU LIDIA CIOLAC /
128
DATE BIOGRAFICE /
134
Colecţia „Maeştrii Timişoarei”
Album finanţat de Consiliul Local Timişoara, în cadrul programului „Maeştrii Timişoarei”.
Editor: Sorina Jecza-Ianovici / Fundaţia Interart TRIADE
Concepţia grafică a colecţiei: Mircea Bunea
Layout & Prepress al volumului: Camil Mihăescu
Tipar: CLIPART Cluj-Napoca
©Fundaţia Interart TRIADE – 300774 Timişoara, Calea Martirilor nr.51/45, tel.+40-(0)256 482056;
fax +40-(0)256 498670, E-mail: jecza mail.dnttm.ro,
Toate drepturile asupra prezentei ediţii sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială,
pe orice suport, fără acordul scris al editurii, este interzisă.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
PINTILIE, ILEANA
Lidia Ciolac : morfologii imaginare / Ileana Pintilie ; îngrijirea ed.: Sorina Jecza-
Ianovici. - Timişoara : Editura Fundaţiei Interart Triade, 2008
ISBN 978-973-88213-9-2
I. Jecza-Ianovici, Sorina (ed.)
76(498) Ciolac,L.
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,
Powered by FlippingBook