MesteceniFinal - page 4-5

4
PENTRU HARTWIG, ZOE, LIAM, ........................
MOTTO
Într-un fel destul de misterios, pădurile nu mi s-au părut niciodată lucruri statice.
În termeni fizici, le cutreier și totuși, în termeni metafizici, se pare că ele mă
cutreieră pe mine, ca atunci când urmăresc un film, stând practic pe loc, în
vreme ce imaginile sosite prin ferestruica aparatului de proiecție sunt cele care
se schimbă; la fel cum fac și cuvintele pe pagină, dar și scenele evocate de ele
atunci când sunt citite.
......................................................................................................................
Însă chiar și cele mai de „necitit” păduri și crânguri sunt de fapt mai subtile decât
orice ficțiune imaginabilă, căci cea din urmă nu poate prezenta niciodată acea
multiplicitate a potecilor ce pot fi alese într-o pădure, ci doar o potecă și numai
una.
......................................................................................................................
Îndărătul fiecărei cărări și al fiecărei forme de expresie pe care le alegi până la
urmă se află nălucile tuturor celorlalte, pe care nu le-ai ales.
JOHN FOWLES - COPACUL
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,...112
Powered by FlippingBook